Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi Hakkında Rekabet Soruşturması

Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi hakkında yürütülen rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı yapıldı.

Rekabet Kurumu’ndaki toplantıda, Kurum Başkanı Birol Küle, söz konusu şirket hakkında, yeniden satış fiyatı belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını belirtti.

Soruşturma heyeti temsilcisi, soruşturma kapsamında elde edilen deliller ve savunmaların, ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirildiğini dile getirerek, şirket tarafından yeniden satış fiyatının tespiti suretiyle ilgili kanunun ihlal edildiği, bu çerçevede Samsung hakkında idari para cezası uygulanması gerektiği kanaatine ulaşıldığını söyledi.

Temsilci, şirketin eylemlerinin ilgili kanun hükmü ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde değerlendirildiğini belirterek şunları kaydetti:

“Bahse konu eylemlerin ceza yönetmeliğinin 3. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca ‘diğer ihlal’ teşkil ettiği, ceza yönetmeliğinin 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde, temel para cezası oranının Samsung’un gayri safi gelirinin yüzde 0,5’i ile yüzde 3’ü arasında belirlenebileceği, ihlal süresinin 1 ile 5 yıl arasında olması nedeniyle ceza yönetmeliğinin 5. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca temel para cezasının yarısı oranında artırılması gerektiği, ceza yönetmeliğinin 6. ve 7. maddeleri uyarınca temel para cezasına uygulanacak herhangi bir ağırlaştırıcı veya hafifletici unsur bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.”

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x